🎓 Przyjrzyj się ilustracjom i wykonaj polecenia. Oceń poprawność zdań, zakreśl P, jeśli danie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe. I. Przedstawiony izotop węgla posiada 12 protonów. II. W przedstawionym izotopie liczby elektronów i neutronów jest taka sama. - Odrabiamy.pl

Chemia

obraz do zadania
Chemia
obraz do zadania

Przyjrzyj się ilustracjom i wykonaj polecenia. Oceń poprawność zdań, zakreśl P, jeśli danie jest prawdziwe lub F, jeśli jest fałszywe.
I. Przedstawiony izotop węgla posiada 12 protonów.
II. W przedstawionym izotopie liczby elektronów i neutronów jest taka sama. 

Dominika
16907
odpowiedziała na to pytanie

 Zdanie   P  F 
 I.   Przedstawiony izotop węgla posiada 12 protonów. 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Zdefiniuj obronę cywilną.

około 22 godziny temu
EDB

Rozwiń skrótowce: ZHR, LOK, ZHP.

około 22 godziny temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
EDB

Zdefiniuj system obronny państwa.

około 23 godziny temu
EDB

Przedstaw definicję skażenia.

około 23 godziny temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Co to jest promieniotwórczość?

około 23 godziny temu
EDB

Czym jest cyberprzemoc?

1 dzień temu