Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Prawo zachowania masy - udowodnij obliczeniami że to prawo zostało zachowane dla reakcji: 2Mg + O2 ->  2MgO

Odpowiedź nauczyciela