Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowaChemia

Poniżej podano wzory alkanów. Podkreśl kolorem niebieskim wzory gazowych węglowodorów, a kolorem zielonym –wzory alkanów, które są cieczami (w temperaturze 20°C i pod ciśnieniem atmosferycznym).
C5H12 • C2H6 • C20H42 • C17H36 • C7H16 • CH4 • C15H32 • C3H8 • C4H10 • C12H26

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Klaudia

Klaudia

Chemia