Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaChemia

Oceń prawdziwość podanych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F-jeśli jest fałszywe. W 1 molu żelaza znajduje się taka sama liczba atomów jak w 2 molach srebra.   44 g tlenku węgla(IV) to 1 mol tego związku chemicznego. Aby przygotować 1 mol wodorotlenku sodu, należy odważyć 20 g naważki. 

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Anna

Anna

Chemia