Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowaChemia

Obliczyć iloczyn rozpuszczalności CaCO3 , w temperaturze 20oC, którego rozpuszczalność molowa wynosi 6,6 10-6 mol/dm3.

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Dominika

Dominika

Chemia