Oblicz mase tlenku siarki(IV), którą należy utlenić w obecnosci katalizatora platynowego w celu otrzymania 22,5 kg tlenku siarki(VI).Wydajność tej reakcji wynosi 90%. - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  liceum

Chemia
 -  liceum

Oblicz mase tlenku siarki(IV), którą należy utlenić w obecnosci katalizatora platynowego w celu otrzymania 22,5 kg tlenku siarki(VI).Wydajność tej reakcji wynosi 90%.

Dominika
6281
odpowiedziała na to pytanie

Dane:

  

Szukane:

  

Rozwiązanie:

Masy molowe:

 

  

Zapisujemy równanie reakcji:

   

Ze stechiometrii reakcji widzimy, że w yniku reakcji utlenienia 128 g tlenku siarki(IV) powstaje 160 g tlenu siarki(VI), obliczamy masę tlenku siarki(IV), z którego poswatało 22,5 kg tlenku siarki(VI) przy wydajności reakcji równej 90%:

 

  

 

Obliczamy masę tlenku siarki, którą użyto w reakcji, czyli jeśli reakcja przebiegałaby ze 100% wydajnością:

  

Odpowiedź: Masa użytego do reakcji utlenienia tlenku siarki(IV) wynosi 20 kg.

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019