Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Narysuj wzór półstrukturalny 2-chlorobutanu.

Odpowiedź nauczyciela