Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Napisz równanie reakcji dla dodatku do żywności o symbolu E238 z wodorotlenkiem sodu.

Odpowiedź nauczyciela