Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Na podstawie układu okresowego pierwiastków oraz tablicy rozpuszczalności, napisz po dwa przykłady wzorów sumarycznych wodorotlenków
a) wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie
b) wodorotlenki słabo rozpuszczalne w wodzie
c) wodorotlenki o charakterze zasadowym
d) wodorotlenki o charakterze amfoterycznym

Odpowiedź nauczyciela