Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Manganian(VII) potasu reaguje z nadtlenkiem wodoru w środowisku kwasowym zgodnie z schematycznie zapisanym równaniem reakcji:
...H2O2 + ...MnO4-+ ...H+ →  ...O2 + ... Mn2+ + ...H2O
a) Uzupełnij powyższe równanie reakcji chemicznej zapisane w sposób jonowy skrócony, dobierz współczynniki metodą bilansu jonowo-elektronowego. b) Uzupełnij opis przebiegu reakcji chemicznej. Podkreśl T (tak), jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, lub N (nie) jeżeli jest nieprawdziwe.
1. nadtlenek wodoru jest w tej reakcji reduktorem. T/N
2. w wyniku reakcji wytrącił się żółtobrązowy osad. T/N
3. w trakcie reakcji wydzielił się palny gaz. T/N

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Dominika

Dominika

Chemia