Które wodorotlenki są mocne? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  liceum

Chemia
 -  liceum

Które wodorotlenki są mocne?

Dominika
6281
odpowiedziała na to pytanie

Mocne wodorotlenki to wodorotlenki, które rozpuszczają się w wodzie oraz w 100% ulegają dysocjacji elektrolitycznej - są nazywane zasadami. Do zasad zaliczamy wszystkie wodorotlenki metali 1. grupy układu okresowego i niektóre wodorotlenki metali grupy 2. (Ca, Sr, Ba).

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019