Jakie właściwości mają kwasy? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Jakie właściwości mają kwasy?

Łukasz
odpowiedział na to pytanie

Kwasy to elektrolity, które w roztworze wodnym dysocjują na kationy wodoru i aniony reszt kwasowych. Wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019