Jakie właściwości ma tlen? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Jakie właściwości ma tlen?

Norbert
3272
odpowiedział na to pytanie

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: gaz, bezbarwny, słabo rozpuszcza się w wodzie, ma gęstość większą od gęstości powietrza 

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE: bezwonny, łączy się z niemetalami i metalami - tworzy tlenki, podtrzymuje spalania - sam nie jest palny

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019