Jakie są właściwości chemiczne substancji? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Jakie są właściwości chemiczne substancji?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Aktywność chemiczna, zapach, toksyczność, palność, smak.
Matematyka
20 +53
1 dzień temu
Matematyka
2 + 2
1 dzień temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019