Jakie jest zastosowanie soli węglanowych? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Jakie jest zastosowanie soli węglanowych?

Adrian
odpowiedział na to pytanie

- produkcja szkła i papieru 
- budownictwo
- produkcja środków myjących, piorących i kosmetyków 
- rolnictwo (nawozy sztuczne) 
- produkcja kredy szkolnej 

Wideolekcja
content
26 marca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019