Jakie jest zastosowanie soli fosforanowych(V)? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Jakie jest zastosowanie soli fosforanowych(V)?

Dominika
6281
odpowiedziała na to pytanie

- otrzymywanie fosforu 
- rolnictwo (nawozy sztuczne) 
- dodatek do żywności 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019