Jakie jest zastosowanie soli azotanowych(V)? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Jakie jest zastosowanie soli azotanowych(V)?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie

- rolnictwo (nawozy sztuczne) 
- konserwowanie potraw 
- pirotechnika
- wyrób leków i barwników
- produkcja farb i luster 

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019