Jakie jest zastosowanie azotu? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Jakie jest zastosowanie azotu?

Piotrek
4433
odpowiedział na to pytanie

W stanie ciekłym: zamrażania materiałów biologicznych. W stanie gazowym: ochrona środków spożywczych przed utlenieniem. Związki azotu wykorzystywane do produkcji nawozów sztucznych, barwników, materiałów wybuchowych jak również używa się ich w samochodowych poduszkach powietrznych. 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019