Jak tworzy się nazwy soli? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Jak tworzy się nazwy soli?

Adrian
odpowiedział na to pytanie

Nazwę soli tworzy się od nazwy kwasu i dodaje się nazwę metalu - uwzględniając jego wartościowość, jeśli metal w związkach chemicznych może przyjmować różne wartościowości. 
Nazwa soli kwasów beztlenowych mają końcówkę -ek np. NaCl - chlorek sodu, FeBr3 - bromek żelaza(III) 
Nazwa soli kwasów tlenowych mają końcówkę - an np. KNO3 - azotan(V) potasu, CuSO4 - siarczan(VI) miedzi(II) 

Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019