🎓 Jak rozpoznać, jaki odczyn ma sól? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  liceum

Chemia
 -  liceum

Jak rozpoznać, jaki odczyn ma sól?

Dominika
7887
odpowiedziała na to pytanie

Odczyn wodnych roztworów soli możemy określić na podstawie równań reakcji hydrolizy. Przykład: CuSO4 - sól mocnego kwasu i słabego wodorotlenku. Dysocjuje na jony: .

Jony reagują z wodą:    

   - nadmiar jonów H+ nadaje roztworowi odczyn kwasowy. 

Matematyka
Oblicz 2 1/7 + 1 1/2
około 2 godzin temu
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019