Jak powstaje wiązanie jonowe? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Jak powstaje wiązanie jonowe?

Piotrek
4430
odpowiedział na to pytanie
Atomy metalu i niemetalu, chcąc utworzyć związek chemiczny, dążą do uzyskania dubletu lub oktetu elektronowego z utworzeniem jonów. Powstałe kationy metalu i aniony niemetalu przyciągają się elektrostatycznie, tym samym powstaje wiązanie jonowe. Różnica elektroujemności atomów pierwiastków tworzących wiązanie jonowe jest większa lub równa 1,7.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019