🎓 Ile gramów NaOH otrzymany odparowując do sucha 30 g roztworu 6%? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Ile gramów NaOH otrzymany odparowując do sucha 30 g roztworu 6%?

Dominika
15688
odpowiedziała na to pytanie

Dane: 

  

  

Szukane: 

 

Rozwiązanie: 

Znając masę roztworu oraz jego stężenie procentowe

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Użyj wyrazów w nawiasach w odpowiedniej formie aby utworzyć logiczne i w pełni poprawne zdania bądź pytania. Możesz użyć maksymalnie trzech wyrazów.

1. Yesterday I (watch) ……………………………………………….. a film when my mum came into my room and told me to do my homework.
2. John loves his dog but he doesn’t allow (it/jump) ………………………………….. onto his bed.
3. I (not go/ski) ………………………………………………..last winter because my leg was broken.
4. How many books (you/read) ………………………………………………..since we last met?
5. If I were you, I (talk) ………………………………………………..to Sue about it.
6. They (not/be) …………………………………………….. to a disco before.
7. I (shop) ………………………………………………..in town when I saw the demonstration.
8. Don’t you think that Martin Luther King was (important) …………………………….. person in American history?
9. My brother (enjoy/read)……………………………….. about people who have changed the world.
10.My sister would (love/be) ……………………………………….. a great politician in the future.
11. How much money (you/spend) …………………………………….. on clothes since Saturday?
12. My mum (enjoy/find) …………………………………………….. interesting things in the market.
13. There (be/lot)……………………………………………..people in town yesterday.
14. They (build) …………………………………………….. a supermarket in our town at the moment.
15. I (buy) ………………………………………………..a CD when I saw a friend from school.
16. While I (study/English) ………………………………………………..the phone rang.
17. This was (difficult) ………………………………………………..exam I have ever done.
18. We (be going to) ………………………………………………..have a party next weekend.
19. My sister (have/three/essays) ………………………………………………..to write for next week.
20. I (do) ………………………………………………..two exercises since this morning.

około 2 godziny temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019