Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Chemia

Dokończ podane niżej równania reakcji (w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej). Podaj obserwacje HBr + AgF ->

Odpowiedź nauczyciela