Czym roztwór rozcieńczony różni się od roztworu stężonego? - Odrabiamy.pl

Chemia

Chemia

Czym roztwór rozcieńczony różni się od roztworu stężonego?

Ania
32675
odpowiedziała na to pytanie
ROZTWÓR ROZCIEŃCZONY to roztwór, w którym masa substancji rozpuszczonej jest mała (kilka procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika, a w ROZTWORZE STĘŻONYM masa substancji rozpuszczonej jest znaczna (kilkadziesiąt procent) w stosunku do masy rozpuszczalnika.
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019