Co to jest gęstość? - Odrabiamy.pl

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Chemia
 -  szkoła podstawowa

Co to jest gęstość?

Piotrek
4430
odpowiedział na to pytanie

Gęstość to stosunek masy substancji do jej objętości: . Jednostką gęstości w układzie SI jest kg/m3.  Powszechnie stosuje się również inne jednostki do określania gęstości substancji: g/cm3 lub g/dm3. Gęstość danej substancji jest wartością stałą w danej temperaturze

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Chemia
Co to jest gęstość?
25 października 2018