Wymień substraty i produkty fotosyntezy zachodzącej w organizmie moczarki. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Wymień substraty i produkty fotosyntezy zachodzącej w organizmie moczarki.

Monika
38041
odpowiedziała na to pytanie

Substraty: woda, dwutlenek węgla

Produkty: cukier, tlen

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019