Wymień substraty i produkty fotosyntezy. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Wymień substraty i produkty fotosyntezy.

Piotrek
4433
odpowiedział na to pytanie
SUBSTRATY fotosyntezy: dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O) PRODUKTY: pokarm (cukier glukoza) i tlen (O2)
Matematyka
20 +53
4 dni temu
Matematyka
2 + 2
4 dni temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019