Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Wymień cztery procesy w których zachodzi mitoza.

Odpowiedź nauczyciela