🎓 Wyjaśnij pojęcie "Zielona Rewolucja". - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Wyjaśnij pojęcie "Zielona Rewolucja".

Remik
11
Polub to zadanie

Zielona Rewolucja to wszelkie działania podjęte w latach 60. XX w. przez międzynarodową organizację ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, które miały doprowadzić do zmniejszenia problemu głodu na świecie.

Założeniem rewolucji było zwiększenie produkcji rolnej poprzez wprowadzenie nowych, odporniejszych i bardziej plennych odmian roślin (głównie pszenicy, ryżu, kukurydzy) oraz zastosowaniu zmienionych technologii upraw (zwiększenie zużycia nawozów sztucznych, pestycydów, nawadnianie gruntów, intensywna agrotechnika).

Zielona Rewolucja była prowadzona na subkontynencie indyjskim oraz w międzyzwrotnikowych i podzwrotnikowych regionach Azji, Afryki i Ameryki Południowej.

 

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Geografia

Dlaczego wieje wiatr?

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
25 marca 2019