Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Wyjaśnij pojęcia: liście pojedyncze i złożone.

Odpowiedź nauczyciela