🎓 W poniższych zdaniach opisano wybrane narządy układu oddechowego człowieka.<br> A. Narząd ten składa się z dziewięciu chrząstek połączonych ze sobą za pomocą stawów, więzadeł i mięśni. Największa z nich u mężczyzn tworzy wyniosłość wyczuwalną przez skórę.<br>B. Długość tego narządu wynosi około 12 cm, składa się on z kilkunastu chrząstek o podkowiastym kształcie, zawiera nabłonek migawkowy, biorący udział w oczyszczaniu powietrza.<br>C. Ten odcinek dróg oddechowych pełni funkcje oczyszczania, ogrzewania i nawilżania powietrza.<br>D. Jest wspólnym odcinkiem drogi oddechowej i pokarmowej, zbudowanym z licznych mięśni i błony śluzowej.<br>Do nazwy każdego z wymienionych poniżej narządów przyporządkuj jego opis wybrany spośród A–D.  - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

W poniższych zdaniach opisano wybrane narządy układu oddechowego człowieka.
A. Narząd ten składa się z dziewięciu chrząstek połączonych ze sobą za...

Monika
49435
odpowiedziała na to pytanie

jama nosowa - C

tchawica -

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Język angielski

Zadanie 2. Uzupełnij zdania tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego, wykorzystując podany wyraz. Nie zmieniaj formy podanego wyrazu. Możesz użyć max. 6 wyrazów.

1. There was no one at school yesterday. (WASN’T)
There ………………………………………………………. at school yesterday.
2. They moved to Warsaw in 2009 and they still live there. (SINCE)
They ………………………………………………………. 2009.
3. Whose bag is it? (DOES)
Who ………………………………………………………. to?
4. This corridor is not wide enough. (NARROW)
This corridor ………………………………………………………. .
5. It is not a good idea to go there alone. (NOT)
You ………………………………………………………. alone.
6. Kids must not enter the building alone. (ARE)
Kids ………………………………………………………. the building alone.
7. We lived in the USA last year. I don’t live there now. (USED)
We ………………………………………………………. the USA.
8. You can unload the dishwasher but it is not necessary. (TO)
You ………………………………………………………. the dishwasher.
9. This computer is $85. The one we saw yesterday was $65. (EXPENSIVE)
This computer ………………………………………………………. we saw yesterday.
10. If it doesn’t rain, we will go out. (UNLESS)
We ………………………………………………………. .

około 15 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019