🎓 W organizmach oligosacharydy i polisacharydy pod wpływem działania enzymów mogą ulegać hydrolizie. Na rysunku przedstawiono katalizowaną przez enzym hydrolizę sacharozy, której etapy oznaczono literami (A–D), oraz wykres zależności szybkości reakcji enzymatycznej od stężenia substratu. Korzystając z wykresu wyjaśnij, dlaczego przy wysokim stężeniu substratu jego dalszy wzrost nie wpływa już na zwiększenie szybkości reakcji enzymatycznej. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

W organizmach oligosacharydy i polisacharydy pod wpływem działania enzymów mogą ulegać hydrolizie. Na rysunku przedstawiono katalizowaną przez enzym

...

Kinga
7
Polub to zadanie

Jeżeli stężenie

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019