🎓 Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia mówiącego o tym, że energia uwolniona w reakcji utleniania cukru w komórce zostaje związana w cząsteczkach nośnika energii. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Uzasadnij prawdziwość stwierdzenia mówiącego o tym, że energia uwolniona w reakcji utleniania cukru w komórce zostaje związana w cząsteczkach nośnika energii.

Paulina
122
Polub to zadanie

Oddychanie komórkowe polega na

Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
22 marca 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
Historia

Zamierzając tedy założyć miasto w Krakowie i zgromadzić tamże ludzi z różnych klimatów, kładziemy to w uszy wszystkim, tak obecnym, jak i przyszłym, że my, Bolesław, z łaski Bożej książę Krakowa i Sandomierza, wraz z najjaśniejszą matką naszą Grzymisławą i szlachetną naszą żoną Kunegundą zakładamy je na tym prawie, na jakim zostało założone miasto Wrocław, z tym jednak, by trzymano się nie tego, co się dzieje we Wrocławiu, lecz co się dziać powinno w myśl prawa i form miasta Magdeburga.
Przede wszystkim więc tedy trwale pragniemy przestrzegać i wójtom naszym Gedkowi, zwanemu Stilvoyt, Jakubowi, niegdyś sędziemu w Nysie, i Dymitrowi, zwanemu Wolk, którzy stanęli osobiście przed naszym obliczem, obiecujemy przestrzegać niewzruszenie, iż wszyscy mieszczanie mieszkający w tym mieście nie mają nam dawać ani żadnego czynszu, ani jakichkolwiek danin z osób swoich lub mieszkań własnych, lub należących do miasta, przez przeciąg lat sześciu, prócz (czynszów) ze sklepów, gdzie się sukno sprzedaje, i ze sklepów przekupniów, które potocznie zwą się kramy […]. Gdy zaś minie owe sześć lat, to z każdego siedliska obowiązani będą płacić nam pół łuta wedle wagi niemieckiej srebra używanego wówczas, gdy przypadnie termin płacenia […]. Przyrzekamy też wójtom i wszystkim mieszczanom, że żadnego nad nimi nie przełożymy wójta, ani szczególnego, ani generalnego, lecz gdy się wyłoni jakaś sprawa, która by wymagała ściślejszego śledztwa, to albo weźmiemy w nim udział, albo przyślemy kogoś od naszego boku dla załatwienia wyłącznie tej jednej sprawy. Pragniemy także i przyzwalamy temu miastu, aby dla uprawy rolnej, pastwisk i innych pożytków posiadali prawem dziedzicznym wieś, która się pospolicie Rybitwy zowie, ze wszystkim tejże wsi przynależnościami oraz z całym terytorium, jakie się znajduje między miastem a rzeką Prądnikiem […]. Również nadajemy miastu prawo użytkowania rzeki Wisły z obu brzegami od granic Zwierzyńca aż do granic klasztoru w Mogile w ten sposób, że w niej będzie można swobodnie łowić […]. Oddajemy również na wieki na użytek tego miasta cały las w górnej części Wisły, który nazywa się Chwacimiech […].

Źródło: A. Bardach, S. Herbst, Kultura polska, Warszawa 1961, s. 112–120.

Przeczytaj fragment przywileju lokacyjnego Krakowa i uzupełnij tekst.

W roku …………… książę ziem: ……………………… i ……………………….., Bolesław ……………………………, w obecności swojej matki ………………………. oraz żony ………………………….. nadał miastu przywilej wzorowany na prawie …………………… W średniowieczu lokacje przeprowadzano według wzoru wypracowanego w innym mieście. W Krakowie wzorowano się na lokacji …………………………. W dokumencie wspomniano również ………………………., lokowany na prawie niemieckim.

około 12 godzin temu