Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

U dużej grupy osób dokonano pomiaru stopy.
Przeczytaj zdania, jako odpowiedź zapisz wybrane, właściwe wyrazy.

A. Długość stopy człowieka jest cechą GATUNKOWĄ / INDYWIDUALNĄ.
B. Wśród ludzi WYSTĘPUJE / NIE WYSTĘPUJE zmienność organizmów.
C. Długość stopy jest cechą DZIEDZICZNĄ / NIEDZIEDZICZNĄ.

Odpowiedź nauczyciela