Semikonserwatyzm replikacyjny cząsteczki DNA wykazali M. Meselson i F. Stahl (1958) następującym doświadczeniem: Bakterie Escherichia coli były przez kilka pokoleń hodowane na pożywce z 15N (ciężki izotop azotu). Jedynym źródłem azotu był dla nich 15NH4Cl. Następnie bakterie przeniesiono na pożywkę z 14N (lekki izotop azotu), gdzie rozmnażały się przez podział. Metodą wirowania w gradiencie gęstości chlorku cezu- CsCl2 badano gęstość cząsteczek DNA powstałych w procesie replikacji. a)Jaką gęstość wykazywały cząsteczki DNA po I replikacji na pożywce z 14N? Udokumentuj odpowiedź odpowiednim rysunkiem, oznacz nić DNA z 15N- linią ciągłą, a z 14N-linią przerywaną. b) Dlaczego potomne cząsteczki po I replikacji można nazwać hybrydami? c) Ile cząsteczek hybrydowych pojawiło się po dwóch rundach replikacji? Jaki stanowią one procent? Wykonaj rysunek. d)Jaki był procent hybryd 15N-14N w przypadku konserwatywnej replikacji DNA? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Semikonserwatyzm replikacyjny cząsteczki DNA wykazali M. Meselson i F. Stahl (1958) następującym doświadczeniem: Bakterie Escherichia coli były...

Łukasz
odpowiedział na to pytanie
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Matematyka
0,217:3,5
około 18 godzin temu
Wideolekcja
content
26 marca 2019