Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Scharakteryzuj sposób rozmnażania się gadów.

Monika
38041
odpowiedziała na to pytanie
  • Gady rozmnażają się wyłącznie płciowo z udziałem gamet. 
  • Występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne.
  • Większość gadów składa jaja na lądzie.
  • Rozwój u większości gadów jest prosty tzn., że nie opiekują się one swoim potomstwem. (wyjątkiem są niektóre krokodyle)
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019