Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Podaj podobieństwa i różnice pomiędzy samożywnością a cudzożywnością.

Odpowiedź nauczyciela