Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Podaj nazwy elementów tworzących jeden nukleotyd,

Odpowiedź nauczyciela