🎓 Pod wpływem ogrzewania struktura podwójnej helisy DNA ulega zniszczeniu i rozpada się na pojedyncze nici. Temperatura, w której dochodzi do utraty połowy helikalnej struktury tej cząsteczki, nazywana jest temperaturą denaturacji cząsteczki DNA. Wartość tej temperatury jest zależna od składu nukleotydów budujących cząsteczkę DNA. Denaturacja jest procesem odwracalnym (renaturacja). - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Pod wpływem ogrzewania struktura podwójnej helisy DNA ulega zniszczeniu i rozpada się na pojedyncze nici. Temperatura, w której dochodzi do utraty...

Monika
68740
odpowiedziała na to pytanie

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wartość temperatury denaturacji będzie najwyższa w przypadku fragmentu cząsteczki DNA, którego jedna z nici (1.– 4.) zawiera następującą sekwencję zasad:

1. TGA GAT CAT GAT 

Pozostała część odpowiedzi jest widoczna dla użytkowników Premium

Wykup pakiet Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich odpowiedzi w całości.
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Język angielski

Complete the sentences with appropriate words. Put one word in each space.
1. I never wear this jacket. It’s too small and it ____________ not fit me.
2. How long ____________ you known Peter?
3. How ____________ your weekend? Did you do anything interesting?
4. I’m still busy with my homework. I haven’t finished it ____________.
5. On the way to the airport I realised that I ____________ forgotten my passport.
6. I’d like to know ____________ you’ve got these jackets in a bigger size.
7. I think that doing some sport is much more exciting ____________ playing computer games.
8. You ____________ not allowed to park here. There’s a big ‘NO PARKING’ sign.
9. After the accident, he ____________ taken to hospital in an ambulance.
10. She’s been a teacher at our school ____________ many years.
11. You seem to know this city very well. How ____________ times have you been here?
12. Excuse me, ____________ do I get to the railway station from here?
13. I can’t ____________ doing the washing-up! I really hate it!
14. My timetable has changed and now I ____________ to get up earlier on Mondays.
15. She gave ____________ skiing last year because she was having problems with her knees.
16. Will you take ____________ of my cat while I’m on holiday, please?
17. ____________ my opinion, you should try to find another job.
18. I wouldn’t choose this option because it looks ____________ interesting than the other ones.
19. She didn’t go camping with us because ____________ her illness.
20. ____________ of all, it might be really dangerous. Besides this, it’s a really expensive activity.

37 minut temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019