Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Wyjaśnij, co oznacza pojęcie karbon.

Odpowiedź nauczyciela