🎓 Określ, które informacje na temat crossing-over są zgodne z prawdą. a) Zachodzi w drugim podziale mejotycznym, w anafazie. b) W jego trakcie następuje wymiana odcinków chromatyd chromosomów homologicznych. c) Jego konsekwencją jest powstawanie chromatyd o zmodyfikowanej kombinacji genów. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Określ, które informacje na temat crossing-over są zgodne z prawdą.
a) Zachodzi w drugim podziale mejotycznym, w anafazie.
b) W jego trakcie

...

Kinga
7
Polub to zadanie

Zdania prawdziwe

Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019