Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła podstawowa
Biologia

Ojciec o orlim kształcie nosa (cecha dominująca) i matka o prostym kształcie nosa (cecha recesywna) mają dwoje dzieci o prostym kształcie nosa. Określ, czy ojciec jest homozygotą czy heterozygotą pod względem cechy kształtu nosa. Odpowiedź potwierdź odpowiednią krzyżówką.

Odpowiedź nauczyciela