🎓 Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny.

Monika
49470
odpowiedziała na to pytanie

a) Określ wielkość produktu transkrypcji przedstawionego fragmentu genu β-globiny, wyrażając ją liczbą zasad azotowych.

240 + 500 + 250 = 990 zasad po wycięciu intronów

 

b) Podaj cechę przedstawionego genu, która umożliwia rozpoznanie, że jest to gen występujący w DNA jądrowym komórek eukariotycznych: obecność intronów/geny nieciągłe

Matematyka

Oblicz 2+2?

około godziny temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Pojęcie: konkordat. 

około 14 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Historia

Kim byli rojaliści?

około 21 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019