Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Na schemacie przedstawiono strukturę fragmentu genu β-globiny.

Monika
38036
odpowiedziała na to pytanie

a) Określ wielkość produktu transkrypcji przedstawionego fragmentu genu β-globiny, wyrażając ją liczbą zasad azotowych.

240 + 500 + 250 = 990 zasad po wycięciu intronów

 

b) Podaj cechę przedstawionego genu, która umożliwia rozpoznanie, że jest to gen występujący w DNA jądrowym komórek eukariotycznych: obecność intronów/geny nieciągłe

Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019