Znajdź odpowiedzi na swoje zadania domowe!

Pytanie

Szkoła ponadpodstawowa
Biologia

Na dwa naczynia z wilgotną bibułą umieszczono po 10 nasion wiesiołka. Jedno naczynie umieszczono na parapecie okiennym z dostępem do światła. Drugie naczynie osłonięto szczelnie ciemnym papierem i umieszczono ma tym samym parapecie. Naczynia pozostawiono w temperaturze 20 oC przez 10 dni i podlewano taka samą ilością wody. Liczbę wykiełkowanych siewek policzono po upływie 5 dni i 10 dni. A) sformułuj problem badawczy do opisanego doświadczenia B) sformułuj hipotezę C) określ próbę kontrolna i próbę badawczą D) zaprojektuj tabelę, w której będzie można zaprezentować wyniki doświadczenia

Odpowiedź nauczyciela

Awatar autora: Aleksandra

Aleksandra

Biologia