🎓 Na czym polega binominalny system nazewnictwa? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Na czym polega binominalny system nazewnictwa?

Remik
6
odpowiedział na to pytanie
Binominalny system nazewnictwa określa się jako PODWÓJNE NAZEWNICTWO. W binominalnym systemie nazewnictwa, przedstawicielowi danego gatunku nadaje się nazwę składającą się z dwóch członów. Pierwszy człon to nazwa RODZAJOWA wyrażona rzeczownikiem i określająca RODZAJ, natomiast drugi człon to EPITET GATUNKOWY w postaci przymiotnika, który oznacza nazwę GATUNKOWĄ.
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019