Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  gimnazjum

Biologia
 -  gimnazjum

Mechanizm dziedziczenia cech u człowieka.

Monika
38032
odpowiedziała na to pytanie

U człowieka cechy dziedziczone są dzięki genom. Każdy gen występuje w dwóch wersjach (allelach): dominującej i recesywnej. Cechy ujawniające się u potomstwa zależą od tego, jakie wersje genu dzieci otrzymają od rodziców. 

Chemia
Podaj zastosowanie celulozy.
około 4 godzin temu
Chemia
Jakie zastosowanie ma skrobia?
około 4 godzin temu
Chemia
Podaj właściwości skrobi.
około 4 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019