🎓 Kto jest twórcą teorii ewolucji? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Kto jest twórcą teorii ewolucji?

Paulina
88
Polub to zadanie

Twórcą teorii ewolucji jest

Wideolekcja
content
27 marca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019
Wideolekcja
content
28 marca 2019
Historia

Odwołując się do tekstów 1. i 2., oceń, czy wojny krzyżowe według średniowiecznych standardów opracowanych przez św. Augustyna i św. Tomasza możemy uznać za sprawiedliwe i jak wygląda ich ocena w świetle poglądów Pawła Włodkowica?

1. Fragment mowy papieża Urbana II na soborze w Clermont w 1095 r.
[...] synowie Boży, obiecaliście energiczniej niż zwykle podtrzymywać w waszym środowisku należny pokój, a jeszcze sumienniej przestrzegać praw Kościoła [...]. Wszak jest koniecznością, abyście niezwłocznie podążyli z pomocą waszym braciom zamieszkującym na Wschodzie [...]. Na nich zwalili się bowiem [...] Turcy i Arabowie, którzy dotarli aż do Morza Śródziemnego [...]. Dlatego zwracam się z pokorną prośbą, nie ja, lecz Pan, abyście wy, głosiciele Chrystusowi, częściej nakłaniali wszystkich, do jakiego by kto nie należał stanu, zarówno pieszych, jak i konnych, tak biednych, jak i bogatych, aby oni w porę pomogli wschodnim chrześcijanom i wypędzili z granic chrześcijańskiego świata ludzi tego niecnego rodzaju. [...] Wszak to nakazuje Chrystus. Wszystkim idącym tam, w wypadku ich zgonu na lądzie czy na morzu lub w boju z poganami, od tej chwili odpuszczone będą grzechy. To przyrzeczenie idącym daję ja jako upoważniony przez Boga. [...] Niech wystąpią przeciw niewiernym do boju, który [...] powinien przynieść w obfitości łupów, ci, którzy od dawna przywykli nadużywać praw prywatnej wojny przeciw swoim współwyznawcom. Niech się obecnie staną rycerzami ci, którzy przedtem byli rozbójnikami. Niech obecnie prowadzą sprawiedliwą walkę z barbarzyńcami [...]. Kto tu nieszczęśliwy i biedny, tam będzie bogaty, kto tu przeciwnikiem Boga, tam będzie Jemu przyjacielem. Niech zatem idący [do Ziemi Św.] nie zwlekają, [...] T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach, Toruń 2004, s. 93–94.

2. Fragment anonimowej relacji o zdobyciu Jerozolimy w 1099 r.
[...] stanęliśmy pod Jerozolimą we wtorek d. 6 czerwca [...] W środę i czwartek [13 i 14 lipca] nocą i dniem przypuszczamy ze wszystkich stron niezwykły szturm do miasta. Biskupi i kapłani ogłosili w kazaniach i upomnieli wszystkich, aby przed wtargnięciem do miasta odprawić procesję dookoła Jerozolimy [...] czynić jałmużnę i pościć. [...] jeden z naszych rycerzy, [...] wdarł się na mury miasta. [...] obrońcy zaczęli uciekać [...] a nasi następując, ścigali ich i mordowali aż do świątyni Salomona; tu była taka rzeź, że nasi po kostki brodzili w ich krwi. [...] Na dachu zaś świątyni Salomona zebrała się wielka gromada pogan płci obojga, którym Tankred i Gaston z Beast dali swoje chorągwie [aby ich uchronić przed rzezią]. [Wojska nasze] wkrótce rozbiegły się po całym mieście, zabierając złoto i srebro, konie i muły, zajmując domy [...]. Nazajutrz rano wdarli się nasi żołnierze potajemnie na dach świątyni [Salomona] i napadli na Saracenów, mężczyzn i kobiety, ścinając ich gołymi mieczami; niektórzy z nich rzucali się z [dachu] świątyni. Wiek V–XV w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1997, s. 152–154.

około 6 godzin temu
EDB

Wymień rodzaje wad postawy.

około 8 godzin temu