Jak nadaje się nazwy gatunkowe? - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Biologia
 -  szkoła podstawowa

Jak nadaje się nazwy gatunkowe?

Monika
38044
odpowiedziała na to pytanie

Przedstawicielowi danego gatunku nadaje się nazwę składającą się z dwóch członów. Pierwszy człon to nazwa RODZAJOWA wyrażona rzeczownikiem i określająca RODZAJ, natomiast drugi człon to EPITET GATUNKOWY w postaci przymiotnika, który oznacza nazwę GATUNKOWĄ.

Przykład

Nazwa rodzajowa: słoń

Nazwa gatunkowa: afrykański

 

content
28 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
25 marca 2019
Chemia
Hybrydyzacja sp³.
4 lipca 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019