🎓 Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

Monika
72666
odpowiedziała na to pytanie

a) Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.

A. CO2
B. CCl4
C. freony
D. metan
E. SO2

b) Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem dla organizmu człowieka.

Przez cieńszą warstwę ozonową przenika więcej promieniowania UV, które wykazuje działanie mutagenne, dlatego zmniejszanie się grubości warstwy ozonowej zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. 

EDB

Czym jest TOPR?

około 19 godzin temu
Wideolekcja
content
2 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
29 marca 2019