🎓 Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem. - Odrabiamy.pl

Biologia
 -  liceum

Biologia
 -  liceum

Dziura ozonowa to zjawisko zmniejszenia się grubości warstwy ozonu w stratosferze, spowodowane zmniejszaniem się liczby cząsteczek ozonu na skutek zanieczyszczenia atmosfery związkami chemicznymi reagującymi z tym gazem.

Monika
72730
odpowiedziała na to pytanie

a) Wśród wymienionych związków (A−E) zaznacz dwa, które przyczyniają się do niszczenia ozonosfery.

A. CO2
B. CCl4
C. freony
D. metan
E. SO2

b) Wyjaśnij, dlaczego zmniejszenie grubości warstwy ozonowej jest zagrożeniem dla organizmu człowieka.

Przez cieńszą warstwę ozonową przenika więcej promieniowania UV, które wykazuje działanie mutagenne, dlatego zmniejszanie się grubości warstwy ozonowej zwiększa ryzyko rozwoju chorób nowotworowych. 

Biologia

Czym odżywia się piesiec?

około 5 godzin temu
Wideolekcja
content
1 kwietnia 2019
Wideolekcja
content
26 marca 2019
EDB

Wypisz objawy zatrucia lekami.

około 9 godzin temu
Wideolekcja
content
27 marca 2019
EDB

Czym jest wstrząs?

około 10 godzin temu